Hinnakiri

LaenudTeenusEraisikudÄrikliendid
Laen kinnisvara tagatiselLepingu sõlmimine, krediidisumma kuni 5000 €200 €200 €
Lepingu sõlmimine, krediidisumma üle 5000 €2% laenu summast, min 300 €2% laenu summast, min 300 €
Maksepäeva muutmineTASUTA 1 x aastas TASUTA 1 x aastas 
Krediidisumma suurendamine kuni 5000 €200 €200 €
Krediidisumma suurendamine üle 5000 €2% lisasummast, min 300 €2% lisasummast, min 300 €
Muu lepingu muutmine (nt perioodi muutmine, tagatise vahetus jmt)2% laenusummast, min 200 €2% laenusummast, min 200 €
Tagatise hindamineTASUTATASUTA
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – erakliendi fikseeritud intressiga leping1% ennetähtaegselt tagastatud laenusummalt, kui lepingu lõppemiseni on enam kui 1 aasta ning 0,5%, kui lepingu lõpuni on vähem kui 1 aasta 
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – erakliendi fikseerimata intressiga leping3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 kuu intress 
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine – ärilaenud  3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress
Meeldetuletuskiri40 €40 €
Viivise määr0,06% päevas0,06% päevas
Leppetrahv lepingukohustuste rikkumise eestkuni 5% tagastamata laenusummaltkuni 5% tagastamata laenusummalt
Leppetrahv ärikliendi laenu maksete viivitamisel alates 30 päeva kuni 1 000 € iga rikkumise eest, kuid mitte rohkem kui laenu graafikujärgse(te) makse(te) võlgnevus 
KrediidiliinLepingu sõlmimine 2% krediidilimiidist, min 500 €
Lepingu muutmine  
kasutusse võetud laenusumma tagastamine TASUTA
krediidilimiidi vähendamine krediidilimiidi vähendatud summast lepingu lõpptähtpäevani arvestatud kohustistasu
ennetähtaegne lõpetamine 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul laenusummalt arvestatud 3 kuu intress ja kasutamata limiidilt arvestatud 3 kuu kohustistasu
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress ja 3 kuu kohustistasu
ArenduslaenLepingu sõlmimine 2% krediidilimiidist, min 500 €
Kohustistasu 3% krediidi kasutamata osalt aastas
Lepingu muutmine, tagatisvara müügi korral 200 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine 3-kuulisel etteteatamisel TASUTA, muul juhul 3 kuu intress ja 3 kuu kohustistasu
VäikelaenLepingu sõlmimine2% laenu summast, min 50 € 
Lepingu muutmine, laenusumma suurendamine2% lisasummast, min 50 € 
Meeldetuletuskiri5 €, esimene TASUTA 
Ülesütlemine25 € 
Sissenõudekulud peale lepingu lõppemist30 € kui nõue on kuni 500 €
40 € kui nõue on 500 – 1000 € 50 € kui nõue on üle 1 000 €
 
Viivise määrlepingus fikseeritud aastane intress 
Muud teenused
Notaritehingudhüpoteegi seadmine, suurendamine või laenu täielikul tagastamisel esinduse asukohalinnas: Tallinn, Tartu, Narva, PärnuTASUTATASUTA
muudes notariaalseted tehingud esinduse asukohalinnas:
Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu
100 €100 €
tehingus osalemine väljaspool asukohalinna300 €300 €
Iseteeninduskeskkonna lepingu sõlmimineTASUTATASUTA
Koopiate väljastamineesimene lk 5 €
iga järgnev lk 0,5 €
esimene lk 5 €
iga järgnev lk 0,5 €
Kinnituste, tõendiste väljastamine50 €50 €

Tingimused

Krediidiandja üldtingimused
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kliendikaebuste menetlemise kord
Kliendiandmete volitatud töötlejate nimekiri

Lepingu üldtingimused – tarbijakrediit
Lepingueelne teave – tarbijakrediit

Lepingu üldtingimused – väikelaen
Lepingueelne teave – väikelaen

Lepingu üldtingimused – äri- ja arenduslaenud

Lepingu üldtingimused – krediidiliin
Hinnakiri