Tööpakkumised

Liitu Hüpoteeklaenu tiimiga!

Meie visioon on olla eelistatuim hüpoteeklaenu pakkuja Eesti turul.
Oleme saavutanud 14 tegutsemisaasta jooksul Eesti turul tuntuse, stabiilsuse ja hea maine.
Meie töötajad soovitavad meie ettevõtet tööandjana ka oma sõpradele.

Vähemalt 15 põhjust tulla tööle Hüpoteeklaenu

Meile meeldib töötada Hüpoteeklaenus, sest siin on suurepärased ja toetavad kolleegid.
Meil on põhjalik sisseelamisprogramm.
Meie palk on konkurentsivõimeline.
Meie tööga rahulolu on väga kõrgel tasemel.
Meil on uued ja esinduslikud kontorid kesklinnas ja parkimiskohad autodele.
Meie kaasaegsed töövahendid võimaldavad kodukontoris töötamist.
Tahame kasvada ja areneda – otsime pidevalt võimalusi arenguks ja enda arendamiseks, meil on palju sisukaid koolitusi.
Meil on mitmeid toredaid ühisüritusi nii töötajatele kui ka nende peredele.
Me tähistame üheskoos sünnipäevi ja tähtpäevi.
Me oleme terviseedendajad, kasutame rõõmuga sporditoetust ja põhjaliku terviseauditi võimalusi, prillide kompensatsiooni võimalust, vajadusel saame enda tervist turgutada kolme tervisepäevaga aastas.
Me saame lisaks vaba päeva enda või lapse lõpuaktuse (kool, lasteaed) puhul.
Meil pole aega uneleda, teeme kiireid otsuseid ja viime kiirelt ellu.
Meil on usalduslik ja avatud suhtlemine ning arengut toetav juhtimine, meil on võimalus ettevõtte arengut mõjutada.
Me puhkame hästi, sest hindame pikaaegset panust ja võimaldame alates 5 tööaasta täitumisest 7 päeva täiendavat talvepuhkust.
Oleme loonud sisekliima, kus ületundide tegemist ei peeta normaalsuseks ja erandjuhtudel liiga suureks kasvanud töökoormus leiab kiire lahenduse juhtide poolt.

Meil on ühised väärtused

Oleme ambitsoonikad, kuid tasakaalukad. Toimime avatult ja lihtsalt.
Oleme vastutustundlikud, järgime regulatsioone ja tähtsustame keskkonnalaseid väljakutseid.
Igaühe töö on tähtis ja panus oluline. Meil on ühine soov pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks ja igaüks teadvustab oma osa selles.
Aitame abivajajaid, oleme omalt poolt toetanud Ukraina elanikke, tehes annetuse mittetulundusühingule Eesti Punane Rist.

Kui siin lehel ei ole Sulle hetkel sobivat tööpakkumist, siis tule külasta meie tööpakkumiste lehte mõne aja pärast uuesti! Kui agaotsid väljakutset ning tunned, et sobid meie just meeskonda, siis kirjuta: personal@hypoteeklaen.ee

Kandideerijate isikuandmete töötlemine toimub lähtuvalt eesmärgist hinnata kandidaadi sobivust soovitud ametikohale, mis on vastavuses õigusaktide nõuetega. Kandideerimisega seotud võimalike vaidluste lahendamiseks säilitame kandideerija andmeid ühe aasta jooksul vastava värbamisprotsessi lõppemisest arvates.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias: