Laenuterminoloogia

Annuiteetgraafik

Annuiteetgraafik on laenu tagasimakse graafik, kus igakuised laenumaksed on ühesuguse suurusega. Laenu tagasimaksmise algusaastatel koosneb igakuine makse peamiselt intressist. Laenu põhiosa moodustab maksest väiksema osa. Mida kauem olete laenu tagasi maksnud, seda suuremad on laenu põhiosa maksed ja intressiosa väheneb kuust kuusse.

Bullet-graafik

Bullet-graafik on laenu tagasimakse graafik, kus valitud laenuperioodil tasub klient igakuiselt ainult intressimaksed, laenu põhiosa tasutakse perioodi lõpul. Sobib näiteks kinnisvara arendamise ja müügi planeerimiseks 1-2 aasta jooksul

Hüpoteek

Hüpoteek on kinnisasja pant, mida seatakse kinnisasja omaniku poolt võetava laenu tagamiseks. Kinnisasjale seatud hüpoteek annab laenuandjale piisava tagatise juhuks, kui laenu ei suudeta tagasi maksta. See tähendab, et juhul, kui võlga ei suudeta tasuda, tekib hüpoteegipidajal õigus nõuda kinnisasja müümist kohtutäituri kaudu, ilma et ta peaks eelnevalt kohtusse pöörduma.

Intressimäär

Intressimäär on kokkulepitud makstava laenuintressi suurus.

Krediidi brutosumma

Krediidi brutosumma on kõigi tarbija poolt krediidi tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma.

Krediidi kulukuse määr

Krediidi kulukuse määr on informatiivne näitaja, mida arvutatakse aastase protsendina ning mis näitab krediidist tulenevate kulude koormust eeldusel, et krediidileping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul. See annab tarbijale võimaluse võrrelda omavahel erinevaid pakkumisi.

Käendus

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku poolt võetud laenu eest. Juhul, kui laenuvõtja jääb näiteks pangale võlgu, on käendaja kohustatud tasuma tekkinud võla. Käenduse ulatus lepitakse kokku käenduslepingus.

Laenu periood

Laenu periood on laenu tagasimaksmise periood. Täpne laenu periood lepitakse kokku laenulepingus. Mida pikem on laenu periood, seda väiksem on igakuine laenumakse. Samas tuleb sellisel juhul maksta laenu eest rohkem intresse ning laen on lõppkokkuvõttes kallim lühemaajalisest laenust.

Laenu refinantseerimine

Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu vahetamist või uuendamist teise laenuga. Loe laenude refinantseerimise ja võlgade refinantseerimise kohta rohkem siit.

Laenu summa

Laenusumma on summa, mida krediidiandja väljastab tarbijale vastavalt sõlmitud laenulepingule. Maksimaalne laenusumma suurus sõltub tagatise väärtusest ja maksevõimest.

Laenu tagatis

Laenu tagatise vormid on erinevad ning täpsed tingimused võivad sõltuda laenu tingimustest, laenu suurusest, laenu liigist jne. Laenu tagatiseks võivad olla muuhulgas näiteks laenuvõtja sissetulek, era- või juriidilise isiku käendus, kinnisvara jne. Hüpoteeklaen väljastab laene ainult kinnisvara tagatise vastu.

Lepingutasu

Lepingutasu on tasu, mida tuleb tasuda lepingu sõlmimise eest. Lepingutasu võib olla nii fikseeritud ja/või kokkulepitud summa kui ka näiteks teatud protsent laenusummast.

Maksepuhkus

Maksepuhkus on periood, kus makstakse ainult laenuintressi ilma põhiosamakseteta. Sõlmitakse vastavalt kokkuleppele laenuandjaga. Võimalik on ka täielik maksepuhkus, mis on üldjuhul lühiajaline ja suurendab krediidisummat.

Tarbijakrediidileping

Tarbijakrediidileping on krediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja annab või kohustub andma krediiti või laenu füüsilisest isikust tarbijale. Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Tüüptingimus

Tüüptingimus on lepingutingimus, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei ole seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu.

Võrdse põhiosaga graafik

Võrdse põhiosaga graafik on laenu tagasimakse graafik, mille järgi laenu põhiosa tagasimakse on kogu aeg ühesugune. Põhiosa tagasimaksele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenusumma jäägilt, on intressimaksed alguses suuremad, hiljem aga väiksemad.

Väikelaenud

Väikelaenud on üks toodetest, mida pakume eelkõige eraklientidele. Rohkem informatsiooni väikelaenude kohta leiab siit. Hüpoteeklaenu paljude laenutoodete hulka kuulub ka reisilaen, mis võimaldab oma unistuste sihtkohta reisida. Oma unistuste pulmaks on meil võimalik toode pulmalaen.