Majandustulemused

Hüpoteeklaen AS ja tema tütarettevõtte Rävala Laenud OÜ (koos nimetatud Kontsern) põhitegevuseks on kinnisvaraga tagatud laenude väljastamine eraisikutele ja juriidilistele isikutele. Kontserni peakontor asub Tallinnas ja piirkondlikud kontorid asuvad Tartus (avatud 2014), Narvas (avatud 2015) ja Pärnus (avatud 2017).

2022. aasta oli Kontsernile vaatamata varasemast oluliselt keerukamale tegevuskeskkonnale edukas, meil õnnestus saavutada rekordiliselt suur bilansimaht ja teenida läbi aastate parim kasum. Kasvatasime töötajate arvu ja saame enesekindlalt jätkata oma igapäevast äritegevust.

2022. aastal kasvas laenuportfell 21,3 miljoni euro võrra (2021. aastal 19,4 miljoni euro võrra) ning laenuportfelli suurus 31.12.2022 seisuga on 103,5 miljonit eurot (31.12.2021 seisuga 82,2 miljonit eurot).

2022. aasta lõpu seisuga moodustas juriidilistele isikutele antud laenude maht 79% laenuportfelli kogumahust (31.12.2021 seisuga 76%).

Kontserni laenuportfell on tagatud kinnisvara tagatistega. Tagatiseta laenude osakaal püsib jätkuvalt madal, moodustades 2022. aasta lõpu seisuga alla 1% laenuportfelli mahust.

Kontserni omakapitali suurus seisuga 31.12.2022 oli 18,2 MEUR (31.12.2021 seisuga 15,7 MEUR), mis moodustas 16,8% bilansimahust (31.12.2021 seisuga 17,7%).

2022. aasta lõpu seisuga oli kontsernis 31 töötajat (2021. aasta lõpus 25).

Peamised finantsparameetrid

 20222021 
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)19%19%puhaskasum / omakapital
Koguvara puhasrentaablus (ROA)3%3%puhaskasum / varad
Vara omakapitali suhe5,95,7varad / omakapital
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja10,60,8käibekapital / lühiajalised kohustised
Omakapitali võlasiduvus4,94,7kohustised / omakapital
Tegevustulude ja -kulude suhtarv (OSS*)144%147%tegevustulud / tegevuskulud
PAR30**1,80%1,00%laenuportfelli osa, mis võlas 30+ päeva
PAR90**0,10%0,10%laenuportfelli osa, mis võlas 90+ päeva
Töötajate arv3125 
     s.h. laenuhaldurite arv88 
Kliendikaebuste arv14 

*operational self-sufficiency
**portfolio at risk

Kontsern jätkab tegevust valitud segmendis, olles turuliider hüpoteekkrediidiandjate seas. Kontsern jälgib tähelepanelikult majanduskeskkonda mõjutavaid arenguid ning on valmis tegutsema operatiivselt vastavalt muutustele Eesti ja maailma majanduses.

Lisainfo:

Toomas Paju
juhatuse liige
Hüpoteeklaen AS
Rävala pst 2, 10143 Tallinn
toomas@hypoteeklaen.ee