Ka meie mõtted on sellel raskel ajal Ukraina rahvaga.

Oleme omalt poolt toetanud Ukraina elanikke, tehes annetuse mittetulundusühingule Eesti Punane Rist.

Kui teilgi on võimalus oma panus anda, siis saab seda teha siin: https://redcross.ee/anneta/ukraina/ Igasugune toetus on abiks!🇺🇦🇺🇦

Korduma kippuvad küsimused

Kas Hüpoteeklaen annab laenu üle terve Eesti?

Jah, tagatise asukoht ei ole määrav. Määrav on tagatise piisav turuväärtus võrreldes laenusummaga.

Kui pikaks ajaks võib laenu võtta?

Laenu pikkus võib olla kuni 15 aastat.

Kas on võimalik raha varem tagastada?

Jah, laenu on võimalik alati ennetähtaegselt tagastada.

Kas vajadusel on võimalik pikendada laenuperioodi?

Jah, laenuperioodi on võimalik pikendada. Pikendamine on lihtne, kui eelnevad maksed on tasutud õigeaegselt. Laenuperioodi pikendamiseks piisab meiega ühenduse võtmisest e-posti info@hypoteeklaen.ee või tasuta lühinumbri 1203 kaudu.

Kas annate laenu ainult kinnisvara tagatisel?

Jah. Muude tagatiste vastu Hüpoteeklaen laenu ei anna.

Kui mul on maksehäired, kas ma siis saan laenu?

Maksehäirete olemasolu ei ole takistuseks. Kuna kinnisvaratagatisel antava hüpoteeklaenu intressimäär on madalam kiir- ja tarbimislaenude intressimäärast, siis võimaldab hüpoteeklaen refinantseerida oma senine laen või laenud paremate tingimistega laenutoote vastu.

Kas annate laenu ka maa tagatisel?

Jah anname, aga konservatiivsematel alustel kui elamiskõlbliku vara vastu. Taotluses tuleks märkida pakutava tagatise katastritunnus. Valige endale sobilik teenus, kas laen maa tagatisel, laen metsa tagatisel või koduomaniku laen. Maa tagatisel antav laen sobib suurepäraselt kas maja ehitamiseks või kodu remondiks.

Kas laenu on võimalik saada, kui kinnisvarale on juba seatud hüpoteek?

Sõltub konkreetsest olukorrast, ehk pakutava tagatise turuväärtusest võrrelduna olemasoleva kohustuse ja hüpoteegi suurusega. Vastuse saab, kui saadate meile lühikese päringu koos konkreetsete faktidega.

Kas saab olemasoleva laenu teile üle tuua (refinantseerida)?

Jah, olemasoleva laenu saab refinantseerida. Kui Teil on sõlmitud üks või mitu lepingut erinevate krediidiandjate juures, siis on võimalik kõik need lepingud refinantseerida ja koondada samasse krediidilepingusse. See annab Teile parema ülevaate igakuistest kulutustest ja on soodsam intressimäära arvestades. Lisaküsimuste või pakkumise soovi korral võta meiega kindlasti ühendust.

Kas vanem inimene saab ka laenu võtta?

Me ei sea ülempiiri laenusaaja vanusele. Laenu võib taotleda alates 18. eluaastast, kuid laenuvõtjal peab olema regulaarne tõestatud sissetulek. Hüpoteeklaen AS aktsepteerib üheksat sissetuleku liiki: töötasu; pension; renditulu; lastetoetused ja muud riiklikud toetused; elatis; stipendium; intressitulu; dividendid; ettevõtlustulu.

Tarbijakrediidileping

Tarbijakrediidileping on krediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja annab või kohustub andma krediiti või laenu füüsilisest isikust tarbijale. Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Kuidas käituda laenu võlgnevuse korral?

Enne laenu võtmist kaaluge, kas olete suutelised täitma laenukohustusi, kui Teie elustiil peaks muutuma, näiteks kui Teie või Teie pereliige peaks kaotama töö. Kui aga laenu tagasimaksmisel peaksid tekkima raskused, võtke kohe ühendust krediidiandjaga, kellega leidke üheskoos lahendus. Lahenduse leidmine sõltub krediidisaajast ja sellest kui kiiresti Te meiega ühendust võtate. Mida kauem võlgnevusega viivitada, seda raskem on pakkuda mõlemaid osapooli rahuldavat lahendust. Tuletame meelde, et laenumaksetega hilinemisel lisandub nõudele viivis, juriidiliste isikute puhul ka leppetrahvid ning samuti võivad lisanduda täiendavad kulud seoses võlgnevuse menetlemisega.

Mida toob endaga kaasa võlgnevus?

Võlgnevus toob krediidisaajale kaasa viivised, juriidiliste isikute puhul leppetrahvid ja sissenõudmise kulud, lisaks kaotab krediidisaaja ka teiste krediidiandjate usalduse. Eeltoodust tulenevalt võivad võlgnikul tulevikus tekkida probleemid erinevate krediiditoodete saamisel. Krediidilepingu ülesütlemise korral järgneb sellele täitemenetluse algatamine kohtutäituri juures ja tagatiseks oleva vara võõrandamine enampakkumisel.

Hüpoteeklaen Tallinnas

Rävala pst 2, VI korrus
Telefon: (+372) 666 1701
Esindus avatud: E–R 9–17

Hüpoteeklaen Tartus

Ülikooli 6a, Tartu
Telefon: (+372) 772 0072
Esindus avatud: E–R 9–17

Hüpoteeklaen Narvas

Kerese 2, Narva
Telefon: (+372) 357 2105
Esindus avatud: E–R 9–17

Hüpoteeklaen Pärnus

Pikk 26, Pärnu
Telefon: (+372) 715 1720
Esindus avatud: E–R 9–17

Olete krediidiandja Hüpoteeklaen AS (tegevusloa andmise otsuse number 4.1-1/9) kodulehel.
Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.