Ka meie mõtted on sellel raskel ajal Ukraina rahvaga.

Oleme omalt poolt toetanud Ukraina elanikke, tehes annetuse mittetulundusühingule Eesti Punane Rist.

Kui teilgi on võimalus oma panus anda, siis saab seda teha siin: https://redcross.ee/anneta/ukraina/ Igasugune toetus on abiks!🇺🇦🇺🇦

Tekkis küsimusi? Helista tasuta lühinumbril 1203!

E-R 9–17 vastavad meie laenuspetsialistid küsimustele ja aitavad leida parima lahenduse.

Päringu võib esitada ka live-chat rakendusse, mille leiad brauseriaknas paremal alumisel serval.

Tutvu Hüpoteeklaenu tingimustega!

Igakuine makse 874
Ülaltoodud laenutingimused on kuvatud tüüpnäitena, mis võivad erineda Sulle pakutavatest laenutingimustest.

Majandustulemused

Hüpoteeklaen AS ja tema tütarettevõtte Rävala Laenud OÜ (koos nimetatud Kontsern) põhitegevuseks on kinnisvaraga tagatud laenude väljastamine eraisikutele ja juriidilistele isikutele. Kontserni peakontor asub Tallinnas ja piirkondlikud kontorid asuvad Tartus (avatud 2014), Narvas (avatud 2015) ja Pärnus (avatud 2017).

2020. aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (COVID-19) olemasolu, mis levis üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse, põhjustades eriolukorra väljakuulutamise ning probleeme ettevõtetele kui ka eraisikutele. Praegusele positsioonile tuginedes ei avaldanud see märkimisväärset negatiivset mõju Kontserni tegevusele.

2021. aasta oli edukas aasta, suutsime vaatamata keerulisele olukorrale maailmas portfelli kasvatada. 2021. aastal kasvas laenuportfell 19,4 miljoni euro võrra (2020. aastal 1,9 miljoni euro võrra) ning laenuportfelli suurus 31.12.2021 seisuga on 82,2 miljonit eurot (31.12.2020 seisuga 62,8 miljonit eurot).

2021. aastal tõi kontsern turule kolm uut toodet – arenduslaen, krediidiliin ja kasvulaen. Kasvulaen on mõeldud Eesti mikroettevõtetele ja toodet pakub Kontsern koostöös EU rahastusprogrammiga -tegevust rahastab Euroopa Liit tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames ning Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi vahenditest.

2021. aasta lõpu seisuga moodustas juriidilistele isikutele antud laenude maht 76% laenuportfelli kogumahust (31.12.2020 seisuga 69%).

Kontserni laenuportfell on tagatud kinnisvara tagatistega. Tagatiseta laenude osakaal püsib jätkuvalt madal, moodustades 2021. aasta lõpu seisuga alla 1% laenuportfelli mahust.

Kontserni omakapitali suurus seisuga 31.12.2021 oli 15,7 MEUR (31.12.2020 seisuga 13,4 MEUR), mis moodustas 17,7% bilansimahust (31.12.2020 seisuga 19,4%).

2021. aasta lõpu seisuga oli kontsernis 25 töötajat (2020. aasta lõpus 23).

Peamised finantsparameetrid

  2021 2020  
Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 19% 15% puhaskasum / omakapital
Koguvara puhasrentaablus (ROA) 3% 3% puhaskasum / varad
Vara omakapitali suhe 5,7 5,1 varad / omakapital
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,8 1,6 käibekapital / lühiajalised kohustised
Omakapitali võlasiduvus 4,7 4,1 kohustised / omakapital

 

Kontsern jätkab tegevust valitud segmendis, olles turuliider hüpoteekkrediidiandjate seas. Kontsern jälgib tähelepanelikult majanduskeskkonda mõjutavaid arenguid ning on valmis tegutsema operatiivselt vastavalt muutustele Eesti ja maailma majanduses.

Lisainfo:

Toomas Paju
juhatuse liige
Hüpoteeklaen AS
Rävala pst 2, 10143 Tallinn
e-post: toomas@hypoteeklaen.ee


Toomas Paju