3. juuli 2024

Kliendid hindavad Hüpoteeklaenu kiiret tegutsemist ja paindlikku teenust üle Eesti

Rääkisime Hüpoteeklaenu kliendinõustaja Olga Tšervinskajaga tema igapäevatööst. 2. juunil tähistas Hüpoteeklaen oma 15. sünnipäeva. Olga on töötanud Hüpoteeklaenus juba 11 aastat ning enda sõnul ei ole tal rutiini selle aja jooksul veel tekkinud, sest iga päev toob endaga kaasa uusi põnevaid väljakutseid, millega tegeleda.

Millal sa Hüpoteeklaenuga liitusid?

Tulin Hüpoteeklaenu tööle 2013. aastal. Selleks ajaks olid protsessid juba paika loksunud ja laenuhalduri töö oli mulle tuttav, sest töötasin varasemalt pangas.

Tagantjärele olen väga rahul, et otsustasin Hüpoteeklaenuga liituda. Kuigi ettevõte oli siis veel väike, mõtlesin, et miks mitte proovida.

Kas armastad oma tööd siiani?

Ikka! Mulle meeldib, et minu töös ei ole rutiini ja kogu aeg on midagi uut. Eriti meeldib mulle lahendada keerulisi väljakutseid. Kaugelt vaadates võib tunduda, et mis siin keerulist saab olla, sest väljastame laenu hüpoteegi tagatisel. Tegelikult on aga iga juhtum erinev ja lahenduse leiame lõpuks alati kliendiga koos.

Päris alguses teenindasin nii eraisikutest kliente kui ka juriidilisi isikuid. Aastatega on aga välja kujunenud, et minule satub rohkem ettevõtteid. Mõned minu klientidest on olnud Hüpoteeklaenu kliendid juba 8-10 aastat. Suur osa minu tööajast kulubki olemasolevate klientidega suhtlemisele. Vajadused on erinevad – kes soovib laenu juurde, kes tahab tagastada jne.

Nii uute kui vanade klientide puhul proovin alati leida lahenduse, mis on kliendile parim. Näiteks kui inimene soovib esialgu maksta ainult intressi ja laenu põhiosa tagastada lepingu lõpus, siis vahel võib tal olla kasulikum võtta hoopis pikaajaline annuiteetgraafik, sest laenu on alati võimalik ennetähtaegselt tagastada.

Kuidas sa kirjeldaksid Hüpoteeklaenu töökeskkonda?

Meil on väga toredad kolleegid, kelle käest saab alati nõu küsida. Tänaseks on meie kollektiiv kasvanud juba nii suureks, et võib juhtuda, et kõiki inimesi iga päev kontoris ei näegi.

Meeldib ka see, et Hüpoteeklaen on peresõbralik ettevõte. Kui paljudes ettevõtetes on suvepäevad ja jõulupeod ainult ettevõtte töötajatele, siis meil on mõlemad üritused koos kõikide pereliikmetega.

Mis on see fenomen, miks kliendid Hüpoteeklaenu poole ikka ja jälle pöörduvad?

Eks peamine on ikka meie kiirus ja paindlikkus. Kui mujal krediidiasutustes võib laenu kättesaamisega minna mitu nädalat, siis Hüpoteeklaenu taotlemise protsess on tunduvalt kiirem. Teeme laenuotsuseid iga päev. Meilt laenu võttes ei pea ka kinnisvara hindamise järel ootama. Meil on ettevõtte sisene hindaja, kes koostab hindamisakti ja see teenus on meie klientidele tasuta.

Lihtsam on ka aruandluspool – me ei nõua audiitori kinnitust, aktsepteerime kliendi poolt koostatud aruannet.

Mille jaoks praegu kõige rohkem laenu küsitakse?

Üldiselt on näha, et inimesed on hakanud oma rahaasjadesse konservatiivsemalt suhtuma. Laenutaotlusi ei esitata kergekäeliselt, vaid inimesed mõtlevad hoolikalt läbi, kas nad vajavad täiendavaid kohustusi.

Kui varasemalt küsiti laenu eelkõige suvila, korteri või maja ostmiseks, siis praegu on eraisikute seas populaarne olemasolevate kohustuste refinantseerimine.

Läbi aastate on meie klientide hulgas olnud palju kinnisvaraarendajaid. Selles valdkonnas näeme, et suuremaid elurajoone praegu ei arendata. Küll aga taotlevad jätkuvalt arenduslaenu väiksemad arendajad, kes ehitavad ühekaupa uusi eramaju või ridaelamuid ning ostavad kortereid, et neid remontida ja seejärel edasi müüa.

Milliseid kanaleid kliendid suhtlemiseks eelistavad?

Varasemalt käidi lepingueelsete läbirääkimiste ajal rohkem kontoris, kuid nüüd toimub suhtlus valdavalt elektrooniliselt.

Siiski soovime ka oma klientidega näost näkku kohtuda. Näiteks kui lepingu allkirjastame digitaalselt, siis tuleb isik üldjuhul füüsiliselt näost näkku tuvastada ja kontrollida isikut tõendavat dokumenti. See on ka väga hea võimalus kliendil reaalselt oma laenuhalduriga kohtuda ja tuttavaks saada.  

Notariaalseid tehinguid on tänapäeval võimalik teha ka kaugtõestusega, mis on eriti mugav, kui mõni osapool asub teises linnas või ei viibi lepingu sõlmimise ajal Eestis.

Milliseid dokumente te ettevõtjatelt laenu taotlemisel küsite?

Juriidilistelt isikutelt soovime taotlusele lisaks majandusaasta aruandeid. Kui laenutaotlus on esitatud aasta teises pooles, siis soovime näha ka jooksva aasta bilanssi ja kasumiaruannet.

Samuti küsime pilte ja infot tagatise kohta. Vajadusel soovime näha täiendavaid dokumente – näiteks kui on sõlmitud kasutuskorra kokkulepe, üürileping vms, mis  kinnistusraamatus ei kajastu.

Alustavatel ettevõtjatel tuleb lisaks laenutaotlusele esitada äriplaan, see ei pea aga olema mitmekümne leheküljeline dokument. Kui tegemist on alustava ettevõttega, siis anname selle esindajale juhtnööre, kuidas lihtsamini ja arusaadavalt äriplaani koostada. Äriplaanis on oluline lahti seletada, millega ettevõtja plaanib tegelema hakata, kes on tema tellijad ja tarnijad ning kuidas ta hakkab oma tegevusega tulu teenima.

Alustavatele ettevõtjatele on meil ka koostöös Euroopa Investeerimisfondiga olemas eraldi toode Kasvulaen, mis sobib äri alustamiseks ja laiendamiseks. Rõhutan ka, et tänu pikaajalisele kogemusele saame me soovi korral klienti äriplaani kokkupanekul aidata.

Millist infot peavad saatma eraisikud, kes laenu soovivad?

Eraisikutel palume esitada konto väljavõtteid. Kui kliendil on kontod mitmes pangas, siis tuleb väljavõtted esitada kõigi pankade lõikes ja iga konto kohta. Lisaks vajame infot, kui palju inimesel on juba võetud kohustusi, et saaksime hinnata tema maksevõimet.

Kui laenu taotletakse kinnisvara tagatisel, siis soovime eraisikute käest fotosid tagatiseks pakutavast kinnisvarast.

Uudisena väljastab Hüpoteeklaen nüüd ka tagatiseta väikelaenu, mida on võimalik taotleda kuni 7 aastaks.

Laenude väljastamisel järgime regulatsioonidest tulenevaid piiranguid ning kehtestatud suuniseid. Hindame iga kliendi puhul, kas ta on võimeline laenu teenindama ja raskusteta tagasi maksma, seda nii eraisikute kui ettevõtete puhul.

Milline on olnud mõni keeruline situatsioon, mille oled pidanud laenuhaldurina ära lahendama?

Meenub üks laenutaotlus, mille abil sooviti renoveerida ühte kesklinna 24 korteriga puitmaja. Majal oli viis omanikku, kellest enamik elas välismaal – üks Kanadas, teine Rootsis jne. Eestis kohapeal oli vaid üks omanikest, mistõttu oli neil pangast keeruline laenu saada. Ka meil võttis dokumentide ja tausta kontrollimine aega ligi pool aastat. Lõppkokkuvõttes sai hoone renoveeritud ja 24 korterit müüdud. See on hea näide sellest, kuidas me üritame kliendile leida parimat võimalikku lahendust. Kuigi kevadel sisse antud laenutaotlus jõudis raha väljamaksmiseni alles septembris, oli pingutus ja lõpptulemus seda väärt ja kliendid rahul.

Iseloomusta Hüpoteeklaenu kolme sõnaga?

Ettevõtte algusaastatel oli meie slogan – kiire, kindel ja kogu Eestis.

Olenemata sellest, et tänaseks on meie tunnuslause muutunud, oleme kliendisuhtluses alati kiired, kindlad ja head partnerid. Meilt saab laenu taotleda terves Eestis. Hüpoteeklaenu esindused asuvad lisaks Tallinnale veel Pärnus, Tartus ja Narvas.

Tallinna regiooni alla kuuluvad lisaks Harjumaale veel Järva- ja Raplamaa. Tartu esindus teenindab tervet Lõuna-Eesti piirkonda. Pärnu all on lisaks Pärnumaale veel saared, sh Hiiumaa, Saaremaa ning teistest maakondadest Läänemaa. Narva esindus tegeleb lisaks Ida-Virumaa klientidele ka Lääne-Viru piirkonnaga.

Tagasi nimekirja