12. oktoober 2022

Kasvulaen aitab mikroettevõtetel hoogsamalt kasvada

Nii nagu eelmisel sügisel, nii tuleb ka sel aastal Hüpoteeklaen väikeettevõtjatele appi, pakkudes kuni 9 töötajaga ning alla 2-miljonilise bilansimahu ja käibega ettevõtetele soodustingimustel Kasvulaenu, mis teeb ettevõtlusega alustamise ja äri laiendamise tavapärasest lihtsamaks.

„Põhjus, miks me ka sel aastal otsustasime soodustingimustel Kasvulaenu pakkuda, on see, et nägime eelmise aasta kogemusest, kui paljusid ettevõtteid me selle abil suutsime aidata,“ selgitas Hüpoteeklaenu juhatuse liige Toomas Paju.

„Sagedasti on just mikroettevõtjad need, kes kõige enam lisaraha vajavad. Samas on laenu võtmine finantskohustus ning paljud väikesed ettevõtted ei julge seda kohustust omale võtta või laenud sellistele ettevõtetele ei ole kättesaadavad. Nii jäävad tihti head ideed vahendite puudumise tõttu ootele või hoopis teostamata. Seepärast on eriti hea meel, et saame väikeettevõtjatele taas sellist võimalust pakkuda, et ka nemad saaksid oma äriga kiiremas tempos kasvada,“ ütles Paju.

Kõige sagedamini taotletakse Kasvulaenu sellisteks tegevusteks nagu ettevõtlusega alustamine, tootearendus, käibevahendite suurendamine, põhivara ostmine, kauba ja tooraine soetamine, ettevõtte kolimine ja laienemine, uue äripinna ja tootmismaa ostmine ning kontori- ja tootmisruumide renoveerimine. Energia kallinemisest tulenevalt on neile tegevustele lisandunud veel ka küttesüsteemide väljavahetamine ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine, mida samuti järjest sagedamini laenuraha abil ette võetakse.

„Arvestades seda, et majanduses on juba mõnda aega olnud heitlikud ajad, millele lõppu veel ei paista, siis loodetavasti aitab Kasvulaen väikeettevõtjatel julgemini investeerimisotsuseid teha,“ toob Paju välja, lisades siia juurde, et laienemisvõimalusi on igas majandustsükli faasis ja kindlasti leidub neid ärisid, kellel just praegu on tekkinud soodne kasvuvõimalus, mida laenuraha abil finantseerida.

Kasvulaenu tingimused

Kasvulaen on mikroettevõtjatele suunatud laen, mida saab taotleda summas 2 000 – 25 000 eurot ja tavapärasest soodsama intressiga – Kasvulaenu intress on 7,7%, millele lisandub 6-kuu euribor. Soodustingimustel laenu saab taotleda kuni 31.10.2022.

Kasvulaenu sihtrühm on ettevõtted, kes vastavad mikroettevõtja profiilile – ehk ettevõtted, kus on 1-9 töötajat ja mille käive või bilansimaht ei ületa aasta lõikes kahte miljonit eurot. Ettevõttel peavad riigi ees olema täidetud kõik kohustused. See tähendab, et ettevõtte omakapital vastab nõuetele ja esitatud on kõik aruanded. Samuti ei tohi ettevõttel olla võlgasid ega maksehäireid.

Hüpoteeklaenu Kasvulaen väljastatakse kinnisvara tagatisel. Tagatiseks võib olla Eesti Vabariigis asuv kinnisvara, mille minimaalne väärtus on 10 000 eurot.

Nagu ka muude ärilaenude puhul, väljastab Hüpoteeklaen Kasvulaenu ettevõtjatele tähtajaga alates 3 kuust kuni 15 aastani. Laenu tagasimaksetähtaega saab ise valida. Kui ettevõtja vajab lühiajaliselt lisakapitali, siis saab ta valida bullet-graafiku ja maksta jooksvalt intresse ning tasuda laenusumma ühekorraga laenuperioodi lõpus. Suuremate investeeringute korral on mõistlikum valida annuiteetgraafik ja tagasimaksed hajutada pikemale perioodile.

„Sageli oskavad ettevõtted üsna hästi prognoosida, mis ajaks nad laenu tagasi maksavad. Näiteks väiksemad kinnisvaraarendajad vajavad lisakapitali enamasti just ehitusfaasi ajaks. Ühel hetkel, kui objekt realiseeritakse, siis tagastatakse meile laenusumma, et seejärel juba järgmise projekti kallale asuda,“ tõi Paju näite.

Kõik Kasvulaenu taotlevad ettevõtted saavad Hüpoteeklaenu käest ka tasuta nõu. „Meie kliendihaldurid lähenevad igale kliendile personaalselt, süvenedes äriplaani ja tegevustesse, mida on plaanis laenurahaga ette võtta, et ühiselt läbi arutada võimalikud riskid,“ ütles Paju.

Kellele Kasvulaen on suunatud

Kasvulaenu saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, kellel on täidetud järgmised tingimused:

  • omakapital vastab seadusele
  • esitatud on kõik majandusaasta aruanded
  • puuduvad kehtivad maksehäired ja maksuvõlad
  • 1- 9 töötajat (k.a)
  • käive ja/või bilansimaht on kuni 2 miljonit € aastas.

7,7% marginaaliga Kasvulaenu taotlemine on avatud kuni 31. oktoobrini.

Tegevust viiakse ellu Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames ning Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi vahenditest.

Taotluse esitamiseks kohale tulema ei pea. Kasvulaenu taotluse saab täita ära interneti teel ja taotlemisprotsess on kiire – laenupakkumine laekub postkasti vaid 1 tööpäevaga. Kui pakkumine sobib, saab laenusummat kasutama hakata juba 2-3 tööpäeva jooksul pärast notariaalse lepingu sõlmimist.

Loe Kasvulaenu kohta lähemalt: https://hypoteeklaen.ee/laen/kasvulaen

Lisaküsimuste korral helista Hüpoteeklaenu lühinumbril 1203 või täida ära meie kontaktivorm.

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga www.hypoteeklaen.ee või tasuta lühinumbril 1203.

Tagasi nimekirja