6. juuli 2023

Hüpoteeklaen Pärnus – oma kodu ehitamiseks on alati õige aeg

Hüpoteeklaenu kontorid asuvad lisaks Tallinnale ka Tartus, Narvas ja Pärnus. Sellest, kuidas Pärnus ja Lääne-Eestis praegu läheb, rääkisime meie Pärnu kliendinõustaja Peeter Strikholmiga, kes on Hüpoteeklaenus töötanud üle viie aasta.

Hüpoteeklaenu Pärnu kontorist

Hüpoteeklaenu kontor asub Pärnus Pikal tänaval. Kuigi viimasel ajal eelistab enamik kliente nõustamist telefoni või meili teel, siis tegelikult võib julgelt Hüpoteeklaenu kontorisse ka sisse astuda, et silmast silma kohtuda.

Kõige rohkem on meil kliente Pärnus ja Pärnu ümbruses. Lisaks teenindame ka Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa inimesi, kelle seas on nii ettevõtjaid kui ka eraisikuid.

Hüpoteeklaenus on igal kliendil oma personaalne laenuhaldur. Kliendi jaoks on see mugav, sest ta saab alati ühe ja sama inimesega suhelda, kes on jooksvalt tema tegemiste ja plaanidega kursis.

Hea meel on ka selle üle, et aastatega on tekkinud mitmeid püsikliente, kes juba realiseerivad juba mitmendat projekti koos Hüpoteeklaenuga.

Hüpoteeklaen aitab täita suuri unistusi ja ideid. Põhjused, miks tullakse laenu küsima just Hüpoteeklaenust, on erinevad.

Mille jaoks inimesed kõige sagedamini laenu küsivad?

Põhjused, miks tullakse laenu küsima just Hüpoteeklaenust, on erinevad. 

Eraisikud soovivad sageli oma varasemalt võetud laene refinantseerida, et vähendada igakuised kuumaksed ja kulutada vähem intressidele. Samuti pöörduvad inimesed meie poole tihti ka siis, kui nad töötavad välismaal ja soovivad osta uut kodu või muud kinnisvara.

Palju on neid, kes finantseerivad Hüpoteeklaenuga majaehitust. Hoonestamata krundile on pangast raske laenu saada. Siis võetakse esmalt Hüpoteeklaen ja hiljem, kui maja karp on valmis, taotletakse kodulaenu pangast ning makstakse esimene laen tagasi.

Populaarne on ka korterivahetus, mille jaoks on meil olemas eraldi koduvahetuslaen. Kodu vahetamise puhul leitakse sageli uus kodu veel enne kui vana korter on müüdud. Kui uue kinnisvara ostuga on kiire, siis pole tihti aega pangast laenu taotleda. Siin saabki appi tulla Hüpoteeklaen. Koduvahetuslaenuga ostetakse uus kinnisvara ära ja hiljem, kui vana kodu on müüdud, saab laenu tagastada. Tavaliselt toimub see kõik 1-2 kuu sees ja sellisteks elumuutusteks on Hüpoteeklaen väga sobiv.

Vahel on ka olukordi, kus kliendil on raha vaja kiirelt, ent pangast laenu taotlemine võtab aega. Hüpoteeklaenust saab laenuotsuse reeglina 1 päevaga ja 2-3 päeva pärast notariaalse lepingu sõlmimist saab hakata raha kasutama.

Kõik käib kliendi jaoks läbimõeldult ja kiirelt.

Millistele ettevõtjatele Hüpoteeklaenu Pärnu kontor tuge pakub?

Meie klientide seas on tööstusettevõtteid, ehitusmaterjalide müüjaid, transpordiettevõtteid, kaubandusärisid, kinnisvaraarendajaid ja ka neid, kes ostavad üürikortereid, et neid siis lühiajaliselt või pikaajaliselt Pärnus või mujal suvituspiirkondades välja rentida.

Kõige populaarsem äriklientide seas on mikroettevõtjatele suunatud Kasvulaen, mida saavad taotleda 1-9 töötajaga ja alla 2 miljonilise bilansimahu või aastakäibega ettevõtted.

Kasvulaen sobib väga erinevate plaanide elluviimiseks, ettevõtte arendamiseks, käibevahendite soetamiseks, pikemaajaliste projektide rahastamiseks ja investeerimiseks. Taotletav summa ühele kliendigrupile võib olla vahemikus 2 000 – 50 000 eurot ja tagasimaksetähtajaks saab valida alates 3 kuud kuni 15 aastat.

Sõltuvalt laenuprojekti sisust saame pakkuda laenu tagasi makseid annuiteet- või bulletgraafikuga. Viimase puhul tuleb jooksvalt tasuda intresse ja põhisumma tagastada lepingu lõpus või tagatisvara realiseerimisel.

Kui suur on keskmine laenusumma?

Eraisikud taotlevad meilt peamiselt väiksemaid laenusid vahemikus 15 000 – 20 000 eurot. Ettevõtjate keskmine laenusumma Pärnus ning Läänemaa ja saarte piirkonnas jääb 50 000 – 70 000 vahele.

Eelkõige on meie klientideks eraisikud, väike- ja mikroettevõtted. Samuti on meil palju alustavaid ettevõtjaid, kellele pank veel laenu ei anna, sest neil ei ole piisavalt tegutsemisajalugu.

Kuna Hüpoteeklaenu poolt väljastatav laen sõltub tagatise väärtusest, siis saame ka päris alustavatele ettevõtjatele sobiva tagatise puhul laenu pakkuda, et nad saaksid oma äri käima lükata.

Ettevõtjatele saame pakkuda ka sildfinantseeringut. Näiteks kui ettevõte taotleb PRIAst või mõnest muust Euroopa fondist raha ja peab kulutused enne raha kättesaamist ära tegema, siis on võimalik meie abil vahepealseid tegevusi finantseerida ja toetuse laekumisel laen tagastada.

Sellist lahendust kasutatakse näiteks põllumajanduses, aga ka seadmete ostuks, kui summad on ettevõtte jaoks juba nii suured, et omanikul endal selliseid vahendeid investeerida ei ole võimalik.

Millistel tingimustel Hüpoteeklaenu võtta saab?

Iga laenutaotleja puhul hindame olemasolevaid kohustusi ja maksevõimet. Eraisikute puhul on üldine põhimõte, et kohustusteks võib kuluda kuni 50% sissetulekust ja selle osas on meil reeglid kindlalt paigas. Hüpoteeklaenu üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, meie tegevus vastab kehtivatele nõuetele ning on läbipaistev.

Ettevõtjate puhul hindame alati ka äririske. Alustavatel ettevõtetel palume täita ankeedi, kus on tarvis välja tuua tegevusala, kliendid, tarnijad ja kulu-tulu prognoos. Tegemist ei ole pika ja keerulise küsimustikuga, vaid see info aitab meil mõista, missugune on ettevõtte maksevõime ja kas ta suudab laenu probleemideta tagasi maksta.

Sageli vestleme pärast taotluse esitamist kliendiga telefoni teel, et lõplikult aru saada, milline on kliendile sobivaim rahastus ja kuidas saame teda aidata.

Kuidas Hüpoteeklaenu taotleda?

Nii eraisikute kui ettevõtete puhul soovitame alustada laenutaotluse täitmisest. Kui midagi jääb taotluses märkimata, siis võtame kliendiga ise ühendust ja aitame taotluse lõpuni vormistada. Alati võib meile ka helistada või kirjutada, kui tekib mõni küsimus.

Lisaks peab laenutaotlejal olema tagatiseks kinnisvara. Kinnisvara hindamise teeme Hüpoteeklaenus kliendi eest ise ning selle pärast pole vaja muretseda. Meie atesteeritud hindaja teenus on tasuta nii eraklientidele kui ka juriidilistele isikutele, mis teeb laenamise kliendile kiiremaks, lihtsamaks ja soodsamaks.

Kinnisvarabüroost tellides tuleb tasuda hindamise eest arvestatav summa ja hindamisakti kättesaamiseks võib aega kuluda kuni paar nädalat, meil aga saab tulemuse kätte juba paari päevaga.

Kinnisvara väärtuse hindamiseks piisab, kui saata mõned fotod oma majast, korterist või objektist.

Kuidas Pärnu ülejäänud Eestist eristub?

Pärnu tõmbenumber on kindlasti Pärnu rand ja seda on Eestis vaid üks. Turismiettevõtteid ja spaasid on kõigis Pärnu kontori alla käivates piirkondades. Samuti on siinkandis palju tööstust ja ehitust ning korterite väljarentijaid.

Võrreldes Harjumaaga oleme ikkagi pigem ääremaa. Rail Balticu valmimine elavdab ilmselt ka siinset majandust.

Üks tore asi paistab küll silma – et järjest rohkem inimesi müüb oma kodu Tallinnas ja tuleb Pärnusse elama. Pärnu on muutunud atraktiivseks elukohaks ja järjest rohkem perekondi kolib siiakanti, et paremat elukeskkonda nautida. Seda on kindlasti soodustanud ka kaugtöö, tänu millele on inimesed julgemalt hakanud Tallinnast välja eluaset vaatama.

Hüpoteeklaenu poolt oleme finantseerinud nii uute majade ehitust kui ka kodude ostmist Pärnusse. Oma kodu ehitamiseks on alati õige aeg. Inimesed hindavad siinset elukeskkonda. Elutempo on rahulikum ja keskkond rohelisem.

Kuidas on lood Hiiumaa ja Saaremaaga?

Hiiumaal on meil suhteliselt vähe kliente, kuigi Hüpoteeklaenu võib taotleda igast Eestimaa nurgast. Saaremaal teenindame lisaks eraisikutele ka väikeettevõtjaid, enam on nende hulgas tootjaid, kinnisvaraarendajaid ja kaupmehi. Tegelikult on meil igas maakonnas klientidel sarnane profiil, väga eristuvat valdkonda välja ei oska tuua.

Kas tänane majandusolukord on laenuvõtmist mõjutanud?

Aastate lõikes ei ole laenuvajadused palju muutunud. Laenu küsitakse ikka refinantseerimiseks, maja ehitamiseks. Kuigi ehitushinnad ja Euribor on kallimaks läinud, siis oma kodu ostmise ja ehitamise soov ei ole vähenenud. Kindlasti on inimesi, kellel on inflatsiooni tõttu täna raske. Kuid palju on ka neid, kelle sissetulek on viimasel ajal hoopis tõusnud ja elujärg lubab elukoha vahetust.

Võib-olla kulub vähem lõbustustele, kuid kodu ehitamata ei jäeta. Tänane kinnisvaraturg on tagasi toonud ka olukorra, kus hinda on võimalik kaubelda.

Pigem on ettevaatlikuks muutunud ettevõtjad. Näiteks suured kinnisvaraarendajad hetkel uusi suuremaid arendusi ehitama pigem ei tõtta. Tööstuses on ette tulnud ka suuremaid koondamisi, ent mitte meie klientide seas. Üldiselt on igas majandustsüklis omad võitjad ja kaotajad. Kogu aeg on ühes sektoris tõus ja teises jällegi väike langus.

Mida räägivad Hüpoteeklaenu Pärnu kontori kohta kliendid?

Kliendid on Hüpoteeklaenu Pärnu kontori teeninduskogemusega väga rahul. Tagasiside põhjal on klientide rahulolu kõrge ning võib öelda, et see on kahepoolne tunne, kui suhtluse käigus on leitud sobiv ja kiire rahastus erinevate plaanide käimalükkamiseks.


Hüpoteeklaenu eelisteks on lihtne asjaajamine ja kiirus

MTÜ Supluse Trassid ehitab Pärnu külje alla 42 kinnistuga elamupiirkonda. Hüpoteeklaenult taotleti vahendeid taristu ehituse finantseerimiseks.
Ingmar Saksing, MTÜ Supluse Trassid esindaja, toob välja, et Hüpoteeklaenu eelisteks on eelkõige lihtne asjaajamine ja kiirus. 
„Kui tavapäraselt tuleb laenu taotlemisel arvestada mõne kuulise asjaajamisega, siis Hüpoteeklaenuga on läinud kuni nädal. Laenates raha 6-12 kuuks, on laenu kogukulu koos intresside ja lepingutasudega üsna samaväärne, mis suurematel pankadel,“ loetleb Saksing põhjuseid, miks nad Hüpoteeklaenu valisid.
Samuti kiidab Saksing koostööd Pärnu kliendinõustajaga. „Peeter Strikholmiga on meil hea kontakt ja temaga saab operatiivselt asju ajada,“ ütleb ta.

Professionaalne tugi arendajale

Headco OÜ põhitegevusalaks on arendus ja ehitamine, ettevõte tegutseb 2016. aastast. Headco esindaja Imre Saik toob välja, et Peeter Strikholm on tõeline oma ala proff. „Asjaajamine on lihtne, kiire ja selge. Erinevalt pankadest ei pea Hüpoteeklaenu taotlemisel andma kogu oma suguvõsa pantvangiks,“ ütleb ta kommentaariks.

Hüpoteeklaen – usaldusväärne laenuandja

Hüpoteeklaen on kinnisvara tagatisel laenusid Eesti turul pakkunud juba 14 aastat. Aitame ellu viia sinu suuri unistusi ja ideid. Oleme toeks nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele. Laenuandjana pakume sulle personaalsust, võimalikult kiireid laenuotsuseid ja mõistliku hinnaga lahendusi. Tänu kinnisvara tagatisel väljastavatele laenudele saame pakkuda sulle rohkem paindlikkust tagasimaksmisel, pikemaid maksetähtaegu ja madalamaid intressimäärasid.

Soovid täpsemat infot?

Meie Pärnu kontori kontaktid leiad siit. Alati võid helistada ka Hüpoteeklaenu tasuta lühinumbril 1203 või võtta ühendust kodulehe kontaktivormi kaudu.

Mine laenutaotlust täitma

Tagasi nimekirja