26. juuli 2022

Hüpoteeklaen – äge töökoht, veel ägedam meeskond

2. juunil sai Hüpoteeklaen 14-aastaseks. Vestlesime sünnipäeva puhul meie personalijuhi Katrin Pajuga, et panna kirja, milline näeb välja Hüpoteeklaenu igapäevatöö, millised inimesed siin töötavad ja milline on Hüpoteeklaen tööandjana.

Katrin Paju on erinevates rollides olnud Hüpoteeklaenuga seotud alates selle asutamisest. Kui ettevõtte algusaegadel oldi kolmekesti, siis tänaseks on Hüpoteeklaenu meeskond kasvanud 29 inimeseni ja see arv kasvab lähiajal tõenäoliselt veel, sest ettevõte laieneb iga aastaga ja häid meeskonnamängijaid on alati juurde vaja.

Hüpoteeklaenu kontorid

Hüpoteeklaenu peakontor asub Tallinnas ja harukontorid Tartus, Pärnus ja Narvas. Vaadates töötajate struktuuri, siis igapäevase klienditööga tegelevaid laenuhaldureid on täna 9. Ülejäänud töötajad on taustajõud – assistendid, spetsialistid, kinnisvarahindajad, juristid, raamatupidajad, juhatus, müügijuhid, projektijuht, turundusjuht ja IT-juht.

Paju toob välja, et Hüpoteeklaen on alati inimesi tähtsaks pidanud. Just seetõttu on ka kõik töötajad koos nime ja pildiga kodulehelt leitavad, et klient teaks, kes teda ühte või teise kontorisse tulles ees ootab.

Eduka tulemuse taga on tugev meeskond

Hüpoteeklaenu heade tulemuste taga on kahtlemata tugev ja kokkuhoidev meeskond. Üldjuhul siit naljalt ära ei minda. „On inimesi, kes on meiega olnud juba 14 aastat ja pooled meie inimestest on siin töötanud 5 või rohkem aastat,“ kommenteerib Paju, lisades, et kõiki pikaajalisi töötajaid peetakse meeles aukirja ja kingitusega. Samuti peetakse töötajaid meeles kingituse ja lilledega sünnipäevadel.

Hüpoteeklaenus on põhimõte, et iga töötaja on oluline ja tööl peab olema fun, sest siin veedetakse suur osa oma elust. Koos tähistatakse sõbrapäeva, naistepäeva, meestepäeva, jõulukampsuni päeva, jõule jm toredaid tähtpäevi. Igapäevaselt kingitakse üksteisele tagasisidet, naeratusi ja öeldakse „aitäh“. Samuti tunnustatakse iga aasta lõpus kolleegide poolt tublisid kolleege.

Vähese töölt lahkumise üheks põhjuseks peab Paju seda, et Hüpoteeklaenus ei jäeta kolleege tööasjadega hätta ja lahendusi otsitakse ühise meeskonnana. „Meie meeskonnas on õlg-õla tunne, see tähendab, et me usaldame ja toetame üksteist,“ ütleb Paju.

„Näiteks meie müügimeeskonnal ei ole isiklikke eesmärke, vaid on meeskondlik plaan, mis tähendab, et kui meeskonnal läheb hästi, siis on kõigil hästi. Meeskonnatööoskus on meie jaoks olulise tähtsusega igal ametikohal. Et inimene meie tiimi sobiks, siis uurimegi juba värbamisel, kas inimene on meeskonnamängija ja alati kaasame valikuprotsessi ka otsese juhi või kolleegi,“ kirjeldab ta.

Meeskonnana liigutakse ühiste eesmärkide suunas ja meeskonnana ka arenetakse pidevalt. Näiteks käiakse igal aastal ühiselt mõnel meeskonnakoolitusel, kus rõhk ei ole mitte erialaste teadmiste omandamisel, vaid pigem hea koostöö arendamisel.

Hüpoteeklaenu meeskonda liidavad ka ühisüritused ja sõprussuhted. Paju toob välja, et Hüpoteeklaen on nagu üks suur pere. Koos tähistatakse jõulusid ja peetakse peredega suvepäevi, käiakse kontsertidel ja teatris. Ka üksteise lapsi teatakse nimepidi. Need on väärtused, mida tahetakse hoida ka siis, kui ettevõte peaks veel suuremaks kasvama.

Hüpoteeklaen tööandjana

Personalijuhina teab Katrin Paju, et selleks, et töötajatel oleks hea, tuleb personaliteemadega tegeleda igapäevaselt. Üks osa personalitööst on värbamine ja märkamine, et kellelgi ei kasvaks töö üle pea.

“Siin on kindlasti suur roll juhtimisel ja juhtide arengul,“ sõnab Paju. Hüpoteeklaenus on sisse seatud regulaarsed vestlused tiimiga ja üksühele kohtumised juhiga. Igale töötajale on tähtis, et tal on suurepärane juht, kes on eelkõige inimene. Üksühele vestlused juhiga on olulised, et töötaja saaks vajalikke juhtnööre ja tagasisidet oma tööle ning et töötaja saaks omalt poolt peegeldada juhile tagasi oma mõtteid, ideid ja kogemust.

Personalitöö teine ja vähemalt sama oluline pool on töötajate arendamine.

„Kuigi paljud meie töötajad on töötanud siin juba pikalt ja nad teavad, kuidas oma tööd hästi teha, siis tahame ka, et nende areng ei jääks seisma. Muidugi laseme töötajal ise otsustada, milles ta end arendada soovib. Kuid me ei taha sattuda mugavustsooni, seetõttu proovimegi leiutada pidevalt viise, kuidas suunata töötajaid end koolitama,“ ütleb Paju.

Lisaks koolitustele korraldatakse töö juures ka erinevaid võistluseid ja mõõduvõtmisi.

“Näiteks eelmisel aastal oli meil sammumisvõistlus, et inimesed ei jääks õhtuti lihtsalt diivanile pikutama, vaid läheksid pärast õhtusööki pere või sõpradega hoopis jalutama. See oli väga kaasahaarav aktsioon ja inimestel tekkis lausa hasart. Sel aastal on meil käsil projekt, kus käime läbi erinevaid matkaradasid, mida siis üksteisele tutvustame. Me tahame inimesi meelitada liikuma ja loodusesse, et olla tervemad ja rõõmsamad,“ ütleb Paju.

Töötajate tervisele mõeldes on igale Hüpoteeklaenu töötajale ette nähtud kvartaalse limiidiga spordikompensatsioon. Lisaks sellele on prillikompensatsioon ja väga põhjalik tervisekontroll, kus lisaks tavapärasele silmade kontrollile viiakse läbi ka röntgenuuring, ultraheliuuring, vereanalüüs ja nõu annab füsioterapeut. „Me kõik teame, kui raske võib olla perearstilt uuringutele saatekirju saada. Seepärast otsustasime oma töötajatele sellist põhjalikku tervisekontrolli pakkuda,“ ütleb Paju, kinnitades, et delikaatseid terviseandmeid nemad töötaja kohta teada ei saa ja kogu tervisealane info jääb töötaja teada.

Sama põhjalikult pööratakse Hüpoteeklaenus tähelepanu töökeskkonnale. „Oleme oma kontorit proovinud sisustada nii, et kõik eeldused mõnusaks töötegemiseks oleksid täidetud. Meil on uus ja ergonoomiline mööbel, õige valgus, õige soojus. Minu veendumus on, et kui sul on baasvajadused täidetud, siis saad ka paremini tööle keskenduda,“ tõdeb Paju.

Lisaks neile hüvedele saavad kõik autoga tööl käivad inimesed oma autole kontori lähedal parkimiskoha, mida võib kasutada ka töövälisel ajal. Alates 5. tööaastast on võimalik võtta 1 nädal talvepuhkust, mis on tavapuhkusele lisaks. „See on asi, mida meie majas väga oodatakse,“ kinnitab Paju.

Hüpoteeklaen pakub oma töötajatele võimalust ka oluliste sündmuste puhul, nagu lasteaia lõpp või kooli lõpetamine, töö juurest vaba päev saada. Samuti on aastas võimalik kasutada 3 tervisepäeva, kui inimene ei taha haiguslehte võtta. “Koroona-aeg on meie töökorraldust nii palju muutnud, et haigena me enam tööl ei käi. Seega kui inimene jääb nohuseks, kuid tunneb, et ta taastub kiirelt, siis saab ta kodus rahulikult puhata ja ei pea oma töötasu pärast muretsema,“ ütleb Paju.

Töökoht, kus inimestel silmad säravad

Hüpoteeklaenu töötajate üheks ühiseks nimetajaks võib pidada seda, et inimeste silmad säravad. Kuidas see on võimalik? „Selle peamine põhjus on ehk see, et inimesed tõesti tunnevad, et siin on äge töötada,“ ütleb Katrin Paju. „Meie töötajatel on hea tunne hommikuti ärgata ja tööle tulla ja see ongi kõige tähtsam,“ lisab ta.

Igal aastal viiakse ettevõttes läbi rahuloluuuring, mille tagasiside on olnud seni väga kõrge. Samal ajal on tulnud sealt ka häid ideid. Näiteks sel aastal saadi tagasisidet, et osad töötajad soovivad reguleeritavaid laudu, et saaks ka seistes tööd teha. Esimene katsetus saigi tehtud ja järgmisel aastal saavad soovi korral ka teised omale samasugused lauad tellida.

Töö siin on kõike muud kui igav

Omaenda töö kohta ütleb Paju, et tema siit kindlasti kuskile edasi liikuda ei taha, sest Hüpoteeklaenus ei ole kunagi igav. “Minu põhitöö on viimased 3 aastat olnud koolituste planeerimine, ürituste korraldamine, uute töötajate leidmine ja sisekommunikatsiooni korraldamine. Nii need päevad lähevad ja siis algab ring uuesti otsast pihta,“ lisab ta.

Kõige põnevamaks osaks oma tööst peab Paju inimeste arendamist. „Üks asi on öelda koolitajale, et tule tee koolitus, hoopis teine asi on aga uurida, mis inimesi tegelikult huvitab, mida nad vajavad ja seejärel leida koolitaja, kes suudab ka päriselt publiku elama panna, sest mitte igaüks ei oska seda teha,“ nendib ta.

Põnev on ka Hüpoteeklaenu kui tööandja kuvandi arendamine. “Paljud ju siiski meist veel ei tea. Seepärast osalesime ka eelmisel aastal Unistuste Tööandja konkursil, et rohkem avalikkusele näidata, mis meil majas toimub,“ kommenteerib ta.

Mõni aeg tagasi alustati Paju eestvedamisel Hüpoteeklaenus sisseelamisprogrammi, mis on saanud uutelt töötajatelt palju positiivset vastukaja.

Hiljuti seati sisse Hüpoteeklaenu raamatukogu. „Mulle meeldib lugeda, sest raamatutest saab alati uusi ideid, mida teha. Usun, et sedasama teavad ja tunnevad ka teised, kes lugemise ette võtavad,“ ütleb Paju, lisades siia juurde, et tal on juba tekkinud mitmesuguseid ideid, mida põnevat järgmiseks ette võtta.

Vaata ka: https://hypoteeklaen.ee/toopakkumised

Tagasi nimekirja